Редакція - dt.ua

Редакция

Редакція газети Редакція сайта
Контакты
Редакція «Дзеркала тижня. Україна» Телефон  +380 44 280 04 85 Телефакс +380 44 280 21 57 Електронна пошта редакції zn94@ukr.net
Служба поширення Телефон +380 44 280 14 93 Електронна пошта dima@mirror.kiev.ua
Редакція служби новин Телефон +380 44 280 19 66 Електронна пошта editor@zn.ua
Рекламний відділ Телефон +380 44 280 09 83 Телефон/факс +380 44 280 14 58 Електронна пошта редакції reklama@zn.ua
Реклама на сайті Телефон +380 44 280 09 83 Електронна пошта sale@zn.ua
Ліцензійний договір приєднання Телефон +380 44 280 19 66 Авторський договір з позаштатним автором